> Auto gaz Łódź - Gazkos


 

>Obsługiwane instalacje gazowe

(auto gaz Łódź - serwis, naprawa, regulacja, wymiana filtrów, czyszczenie, diagnoza) rodzaje

Auto gaz Łódź >Drogi Kliencie!

filtryZadbaj o swoją instalację gazową
Zużycie filtrów LPG zwiększa opory przepływu gazu, co wpływa na pogorszenie osiągów szczególnie przy wyższych obrotach oraz wtedy, kiedy w zbiorniku kończy się gaz. Zużycie filtra LPG może pośrednio wpływać także na zubożenie mieszanki LPG i powietrza, co gwałtownie zwiększa temperaturę spalania i wypalaniu gniazd zaworowych..

Filtry LPG należy wymieniać zgodnie z instrukcją obsługi instalacji LPG. W przypadku prostych instalacji, należy to robić zazwyczaj co 20 000 km. W przypadku instalacji wtryskowych - nieco częściej - najlepiej co 10 lub co 15 000 km. Trzeba zauważyć, że z uwagi na niejednorodną jakość gazu w dystrybutorach, filtry zużywają się w sposób niemal losowy. Chodzi przy tym nie tylko o zanieczyszczeni warstw filtracyjnych. Zdarzają się czasem przypadki chemicznego strawienia filtra. Oczywiście - podczas wymiany możemy oglądać tylko filtry fazy ciekłej, ponieważ filtry fazy lotnej są zazwyczaj w metalowych obudowach, stąd w zasadzie niemożliwa jest ich bezpośrednia weryfikacja.

GazKos - instalacje gazowe Łódź